Đại lý Bong88 là tài khoản có quyền quản trị các tài khoản thành viên Bong88. Đại lý có các quyền thêm xóa sửa thành viên. Quyền sửa bao gồm nạp điểm và cắt điểm có trong tài khoản Bong88.

Chiết khấu hoa hồng đại lý Bong88

  • Đối với 1 điểm = 20K: mức điểm này đại lý sẽ được chiết khấu hoa hồng là 4% trên tổng số tiền đại lý thua trong tháng.
  • Đối với 1 điểm = 25K: mức điểm này đại lý sẽ được chiết khấu hoa hồng là 5% trên tổng số tiền đại lý thua trong tháng.

Quy định thành viên của đại lý

  • Để duy trì tài khoản đại lý Bong88 bắt buộc đại lý phải có ít nhất 5 thành viên hoạt động.
  • Mỗi tháng có ít nhất 5 thành viên mới và nạp tiền
  • Doanh thu cược của 5 thành viên ít nhất mỗi thành viên mới là 5 triệu đồng.

Lưu ý cần cho đại lý Bong88

  • Một ngày bình thường của chúng ta bắt đầu từ 0 giờ sáng đến 24h đêm. Tuy nhiên trong Bong88 một ngày được tính từ 14h chiều ngày hôm nay đến 14 giờ chiều ngày hôm sau.
  • Thời gian bảo trì để hệ thống Bong88 cập nhật dữ liệu bắt đầu từ 12h30 đến 14h. Trong khoản thời gian này tất cả các thành viên và đại lý không thể cược được trên Bong88.

dai ly bong88